Vážení zákazníci, vzhledem k opatřením dopravců a v rámci omezení šíření COVID-19 došlo k omezení některých služeb Více informací ZDE

Měníme se pro Vás, na trhu jsme již 15 let

Kontaktujte nás: +420 777 742 590 Pondělí - pátek od 9.00 do 17.00

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zakoupeného zboží a záruky (dále jen Reklamace) lze uplatnit pouze v případě, že bylo zboží používáno v souladu s podmínkami a doporučením výrobce a za účelem k němuž bylo určeno. To například znamená, že nesmí být poškozeno nesprávným zacházením (mechanicky, elektricky, elektrostaticky, chemicky apod.), neodbornou montáží či instalací, používáním k jiným účelům než bylo určeno, zásahem živlů či jinou vyšší mocí atd. Rovněž není možné Reklamovat spotřební materiál z důvodu jeho spotřebování (např. toner, inkoust, baterie a pod.) nebo jeho opotřebení nad rámec deklarované životnosti či pro typickou změnu jeho vlastností v čase a používáním, která je dána použitou technologií (např. optické válce, tiskové hlavy, pásky, akumulátory, světelné zdroje a pod.). Také není možné reklamovat zboží, pokud nebyla prováděna jeho údržba v dostatečné míře (např. čištění, zbavování usazenin a prachu, mazání a pod.), či byl se zbožím použit spotřební materiál nebo jiné komponenty, které nebyly scháleny výrobcem tohoto zboží.

Zakoupené zboží je možné Reklamovat pouze jednotlivě.
Příklad: Pokud zakoupíte komponenty do PC, je nutné vždy Reklamovat jednotlivou vadnou komponentu, nikoli z těchto komponent poskládané PC.

Pokud Reklamujete zboží, které muselo být namontováno či nainstalováno do jiného zařízení (bez ohledu na to, kde toto bylo zakoupeno), může být vyžadován doklad o odborné montáži či instalaci.

Uložená uživatelská data a nastavení zařízení budou ve většině případu vymazána (obnoveno tovární nastavení) proto je nutné, abyste si data, před zasláním zařízení do reklamace, patřičně zálohovali. Za uživatelská data v zařízení neneseme odpovědnost.

Jak a kde je možné uplatnit Reklamaci

Před uplatněním Reklamace doporučujeme problém se zakoupeným zbožím nejprve konzultovat
e-mailem: reklamace@itage.cz
telefonicky: 777 742 598 (Po-Pá: 9:00-17:00)

Pokud se při konzultaci dospěje k závěru, že se jedná o Reklamovatelnou vadu, tak Vám bude sděleno, zda je zboží možno Reklamovat pouze u prodejce, nebo Reklamace vyřizuje také servisní středisko výrobce, na které je možné se s Reklamací přímo obrátit. V tomto případě Vám budou sděleny jeho kontaktní informace nebo způsob jak je snadno najít. Při volbě Reklamace v servisním středisku je pak potřeba se dohodnout na postupu s konkrétním servisním střediskem. Seznam servisních středisek dle typu Reklamovaného zboží naleznate např. na www.najdiservis.cz.

Adresa pro zaslání Reklamace prodejci:

ITAGE, spol. s r.o.
Reklamační oddělení

OD ATRIUM, 2.p.
Bohumíra Četyny 3025/15
700 30 Ostrava - Bělský les

Reklamované zboží je nutné zaslat kompletní, včetně veškerého příslušenství a dokumentace. Existují ale výjimky (např. některé zákaldní desky, grafické karty, PC skříně a pod.), kdy je možné zaslat pouze vadnou část bez příslušenství, proto je vhodné nás před uplatněním Reklamace vždy kontaktovat a informovat se na to, co stačí do Reklamace zaslat u konkrétního zboží.

Reklamované zboží musí být řádně zabaleno a nejlépe v originálním obalu (není podmínkou), aby během přepravy nedošlo k jeho poškození (za toto ručí odesilatel, tedy kupující). Rovněž nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí, jinak nebude zásilka převzata. Náklady na zaslání a předání zboží k Reklamaci nese kupující, pokud se nejedná o spotřebitele a pod. Náklady na zaslání a předání zboží z Reklamace nese prodávající jen pokud je Reklamace uznána, jinak tyto náklady nese kupující, pokud se nejedná o spotřebitele. Nabízíme zajištění svozu zboží do Reklamace za 99Kč/balík včetně DPH při platbě převodem. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30kg, max. délka 150cm a součet délky a obvodu (tzn. 2x obě kratší strany) nesmí přesáhnout 300cm.

V případě, že má kupující nárok na bezplatné zaslání zboží k Reklamaci (např. spotřebitel), pak jej nesmí zasílat na vlastní náklady, ale má povinnost se domluvit se servisním střediskem na bezplatném svozu zboží, pokud jej nabízí, nebo si tento bezplatný svoz objednat u prodejce, což platí i v případě Reklamace u prodejce. Pokud přesto zašle zboží k Reklamaci na vlastní náklady, mohou mu být tyto náklady kompenzovány pouze do výše 99Kč včetně DPH, což je cena nabízeného svozu.

Ke zboží musí být přiložen popis závady a kupující musí prokázat, že zboží jím bylo u prodejce zakoupeno (nejlépe dokladem o koupi - daňovým dokladem - fakturou - dodacím listem), případně adresa pro zaslání vyřízené Reklamace (nebude-li uvedena, bude zasláno na adresu kupujícího) a ideálně také kontaktní telefonní číslo pro dopravce. Reklamaci spotřebitele lze příjmou pouze prostřednictvím prodejce u kterého reklamované zboží zakoupil.

Kdy a jak bude Reklamace vyřízena

Reklamace bude vyřízena vždy v co nejkratším termínu s ohledem na povahu vady a případně součinnost výrobce, distributora či servisu a pokud byl kupujícím spotřebitel, tak maximálně do 30 kalendářních dní. Reklamace je vyřízena, když se Reklamované zboží, výzva k vyzvednutí Reklamovaného zboží, rozhodnutí o vrácení peněz za Reklamované zboží, nebo oznámení o zamítnutí Reklamace dostane do sféry kupujícího. Pokud nebylo Reklamované zboží zakoupeno spotřebitelem, pak má prodávající vyhrazeno právo termín vyřízení Reklamace přiměřeně upravit a v případě zamítnutí Reklamace účtovat kupujícímu přiměřené náklady spojené s kontrolou zboží, jeho zasláním zpět a pod. V případě nepřevzetí zboží z Reklamace může prodávající kupujícímu účtovat náklady spojené s dalším zasláním a skladné dle ceníku po 14 dnech od vyřízení Reklamace.

V případě zamítnutí Reklamace lze provést placenou opravu či výměnu zboží na základě vzájemné dohody kupujícího s prodávajícím.

Neoprávněná Reklamace (zneužití uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží)

Pokud bude zjištěno, že do Reklamace nebylo zasláno zboží zakoupené u prodejce, či bylo s identifikačními údaji na zboží či předaných dokladech manipulováno, pak bude Reklamace zamítnuta, případ bude posuzován jako pokus o podvod s veškerými právními důsledky a bude požadována úhrada všech nákladů s tím spojených. Stejně bude postupováno i v případě zjištění, že Reklamovaná vada byla způsobena kupujícím a pod.

Prodloužená záruka - služba (nelze použít pro zboží se sníženou zárukou - bazar a pod.)

Pokud zakoupíte některou z námi nabízených služeb "Prodloužení záruky" (na 3 roky - +9% z ceny zboží, 5 let - +18% z ceny zboží, doživotí - + 36% z ceny zboží), bude mít všechno zboží (výjma zboží se sníženou zárukou - bazar, spotřební materiál a pod.) zakoupené touto objednávkou záruční dobu prodlouženu na zvolenou délku. Reklamovat zakoupené zboží s Prodloženou zárukou je po uplynutí zákonné doby odpovědnosti za vady možné pouze u Prodejce nikoli v servisních střediscích a tuto Reklamaci nelze vyřídit odstoupením od kupní smouvy, tzn. pokud nebude možná oprava a totéž zboží nebude dostupné, tak bude Reklamované zboží vyměněno za zboží se stejnými nebo podobnými primárními vlastnostmi a to případně i od jiného výrobce, rovněž termín na vyřízení Reklamace není omezen na 30 dní z důvodu delší čekací doby na náhradní díly a pod., ale přesto se budeme snažit Reklamaci vyřídit co nejdříve. Prodloužené záruky jsou pouze služby nabízené Prodejcem a nezakládají Kupujícímu práva z odpovědnosti za vady zboží dle NOZ 89/2012 sb. a práva dle ZoOS 634/1992 sb.

Součástí služby "Prodloužení záruky na doživotí" je také služba "Garance spokojenosti" a zajištění bezplatného svozu a dovozu reklamovaného zboží v rámci ČR po celou dobu záruky. Doživotí znamená období po které se zakoupené zboží ještě vyrábí + 5 let od ukončení výroby.

Garance spokojenosti (možno použít i pro zboží se sníženou zárukou - bazar a pod.)

Tuto službu je možné zvlášť dokoupit, nebo může být součástí jiných zpoplatněných služeb. Obsahuje následující výhody:
- právo na přednostní vyřízení reklamace
- možnost vrácení nerozbaleného zboží do 30 dní od jeho zakoupení

NAVŽDY !!! Výměna zboží za nové každých 3-5 let !!! ZDARMA

TIPY: Ideální je samozřejmě vybavit si takto postupně celou domácnost a zbytek života si už jen užívat stále nových výrobků, uspořené prostředky využít jinak a přitom nikdy nemít obavy z důchodu či nezaměstnanosti. Je přece možné dostat zpět původní cenu zboží, buď zcela a to kdykoli nebo jen částečně výběrem levnějšího zboží při výměně. Jde tedy i o zajištění pro případ nenadálé finanční tísně, či efektivní redukce již nepotřebného vybavení ve vyšším věku, po odstěhování dětí, změně zálib či partnera a pod. Na tento nákup lze tedy pohlížet i jako na revoluční dlouhodobou a flexibilní investici, která je rozhodně mnohonásobně efektivnější než důchodové spoření či životní pojištění a vrátí se již po první výměně zboží.

Nejdříve za 3 roky a nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy (resp. poslední výměny) bude zákazník kontaktován a požádán o součinnost při výměně zboží. Bude požádán o výběr aktuálního zboží, za které bude chtít původní zboží vyměnit a dotázán zda má zboží k vrácení a obal v přípustném stavu. Případný rozdíl v ceně původního a nového zboží bude vypořádán a vlastní výměna pak proběhne cca během týdne (nebo dle dohody) tak, že bude zákazníkovi dodáno vybrané nové zboží a zákazník vrátí původní zboží v originálním obalu.
V případě, že bude vrácené zboží nebo obal poškozen, bude požadována úhrada nákladů na jeho uvedení do původního stavu nebo přiměřená náhrada způsobené škody a to maximálně do výše původní ceny zboží v případě totální škody.

Původní zboží bude automaticky po 3 letech nabízeno k prodeji se slevou tak, aby bylo nejpozději do 2 let výhodně prodáno. Bude garantován jeho perfektní stav, proto je nezbytné, aby bylo vráceno funkční a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu. Finanční jistina bude průběžně zhodnocována. Z jejího výtěžku a z prodeje slevněného zboží bude pokrýván nákup nového zboží. Spořící koeficient je stanoven pohyblivě proto, aby se mohl měnit v závislosti na vývoji finančních trhů a tento systém byl dlouhodobě udržitelný (aktuálně 81%).
 

Převzetí zboží (poškozené zboží, poškozená zásilka)

Stav zboží musí být kupujícím zkontrolován ihned při jeho převzetí od dopravce (nebo při osobním odběru). Pokud kupující potvrdí převzetí zboží bez výhrad, tak se má za prokázané, že zboží nebylo při převzetí poškozeno a nemělo ani žádné jiné viditelné vady. Převzetím zboží přechází riziko škody na kupujícího. V případě převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeného zboží od dopravce může kupující ještě uplatnit výhradu a reklamaci dopravy (poškození zboží při dopravě), která musí být nahlášena dopravci neodkladně. Na pozdější reklamaci dopravy bohužel nemůže být brán zřetel. Pro reklamaci dopravy je většinou nutné doložit obal zásilky včetně výplně, ale někdy dopravci stačí jen fotodokumentace.

PPL - reklamaci nahlašte nejpozději do 3 dnů na www.ppl.cz

Česká pošta - reklamaci nahlašte v den doručení zásilky osobně na příslušné pobočce České pošty
 

V Ostravě dne 1.5.2019